3x1 blauwA

Talent incubator ‘Bright Society’ wenste een relatie geschenk voor uitstromende cliënten.  Een op zichzelf staand glasobject passend bij de visie van de onderneming.

Nadat de gewenste glastechniek is gekozen, ben ik een analyse gaan maken van de huisstijl om zo dicht mogelijk bij het hart van de cliënt te komen.

De grafische huisstijl binnen het bedrijfslogo gaf mij genoeg inspiratie om vormgeving toe te passen in een glazen vorm.

Met het idee van ontwikkeling en transformeren heb ik ervoor gekozen om te werken met een kern vorm en een contour vorm.
Deze vormen zijn afgeleid uit het logo en aangepast voor de eigenschappen van vloeiing van het warm glas binnen de Casting techniek.

Binnen dit concept heb ik die ontwerp voorstellen gedaan.

Tijdens de ontwerp fase is de focus gelegd op de dynamiek binnen het leerproces van de cliënten.
Ik vind het daarbij belangrijk dat de vorm op minimaal twee voetstukken zelfstandig kan staan en daarbij een verschillende stadium tonen.
-Aarden  (als noodzakelijk begin punt om ruimte te geven voor nieuwe ontwikkelingen)
-Ontstijgen (als eindstadium een krachtig beeld dat vooruit gaat)

Final schets.
Voorbeeld uitwerking van het ontwerp in was.

Na de tussentijdse presentatie ben ik vanuit ontwerp NO.2 verder gegaan om hem naar wens te kunnen produceren.

Er is een extra vorm toegevoegd binnen de kern. De twee kernvormen zullen in elkaar overvloeien. 
Binnen de Casting techniek is dit een moeilijk aspect.

IMG_5603 blauw